Hier worden nieuwtjes, o.a. over de buurt en gemaakte afspraken met Meerlanden gepubliceerd.


 21 decemeber 2017 Verslag en presentatie Buurtbijeenkomst 18 november

Het verslag van de buurtbijeenkomst die op 18 november gehouden is, is hier te lezen, de presentatie vind je hier.


 14 september 2017 Verslag vergadering 26 juni

Het verslag van de klankbord vergadering die op 26 juni gehouden is, is hier te lezen.


 6 september 2017 Stankoverlast niet uniek voor Meerlanden

Ook bij andere bedrijven waar gft gecomposteerd en vergist wordt is stankoverlast!


 29 juni 2017 Vergadering met Meerlanden

Tijdens de vergadering van de buurtcommissie met Meerlanden, gehouden op 15 november 2016, is de voortgang van de buurtcommissie besproken.
Een aantal leden wilden ermee ophouden. Vanuit de commissie werd aangedragen dat het erg op prijs wordt gesteld om de ontwikkelingen bij Meerlanden op regelmatige basis te bespreken. Afspraak is gemaakt dat de buurtcommissie wordt omgevormd naar een klankbordgroep en dat er drie maal per jaar een bijeenkomst zal zijn.
Los hiervan zal het overleg met de buren, de zogenaamde buurtbijeenkomst, op een wat informelere wijze in te richten zodat het aantrekkelijker zal zijn voor de omwonenden om deze informatiebijeenkomsten bij te wonen.
Inmiddels is op woensdag 1 maart een buurtbijeenkomst gehouden.
Verder zijn op 11 april en 26 juni bijeenkomsten van de buurtklankbordgroep met Meerlanden gehouden.

Voor de verslagen van deze vergaderingen klik op de datum. Het verslag van de vergadering van 26 juni is nog niet beschikbaar.


 16 december 2016 Raadsdebad stankoverlast Meerlanden uitgesteld

Het geplande raadsdebad wat op verzoek van HAP op donderdag 8 december gehouden zou worden werd uitgesteld omdat de raadsgriffie niet alle benodigde documenten had doorgestuurd naar de fracties. In het raadsdebad zou de voortdurende stankoverlast aan de orde worden gesteld. Het  E-nose project bij Meerlanden is al in augsustus afgerond, maar nog steeds stinkt het in de omgeving van Meerlanden. Op de website van HCnieuws staat een verslag van deze avond waar een aantal bewoners hun onvrede over de gang van aken uitspraken.

De verschillende documenten over dit onderwerp: Verslag vergadering met omwonenden bij de gemeente; Oplegnotitie sessie HAP stankoverlast Meerlanden; Rapport eNose project Omgevingsdienst. Opmerkelijk is in het rapport van de Omgevingsdienst dat de Menghal niet als geurbron wordt aangemerkt.


18 mei 2016 HAP stelt schriftelijke vragen stankoverlast Meerlanden

Politieke partij HAP heeft wederom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de aanhoudende stankoverlast voor de omwonenden van Meerlanden in Rijsenhout. Na een korte wat warmere periode was het weer raak, de gft bakken van de bewoners staan lekker in het zonnetje en als deze geleegd worden en worden aangevoerd bij Meerlanden slaat de stank toe. Afhankelijk van de windrichting zijn de omwonenden de klos.


16 april 2016 Meerlanden publiceert visie openbare ruimte

Meerlanden heeft op haar website haar visie openbare ruimte 2016 - 2015 gepubliceerd. De visie is hier te vinden. Werkt deze link niet dan vind u hier een kopie.


15 april 2016  Bouw nieuw slipdepot van start

Bij Meerlanden is de nieuwbouw van het slipdepot gestart. Geplande duur is ongeveer 12 weken zodat medio july het nieuwe depot in gebruik kan worden genomen. De buurtcommissie ontving onderstaande kennisgeving hierover van Meerlanden, die we graag met u delen.

"De bouw van het slibdepot is gestart. De bouwtijd zal ongeveer 12 weken in beslag nemen. Zodra er een definitieve einddatum is dan zal ik die doorgeven. Zoals ik nu kan voorzien zullen jullie geen, dan wel weinig, overlast ondervinden van onze bouwwerkzaamheden. Aanlevering van materialen zal via de Pudongweg, Incheonweg, Aalsmeerderweg en deels Aarbergerweg plaatsvinden. Mochten er werkzaamheden uitgevoerd gaan worden die tot redelijk overlast zou kunnen leiden dan neem ik contact met jullie op. Bij deze de uitnodiging om tijdens de bouwwerkzaamheden even een kijkje te komen nemen. Graag wel een afspraak maken zodat ik de nodige veiligheidsmiddelen kan klaarleggen die de bouwplaats voorschrijft."


20 februari 2016  Rondleiding nieuwe composteringstunnels voor de buren van Meerlanden

Op zaterdag 20 februari waren de omwonenden van Meerlanden te gast om de nieuwbouw van twee extra composteringstunnels te bezichtigen. Met de ingebruikname op woensdag 24 februari zou een eind moeten komen aan de jarenlange stankoverlast. Een fotoimpressie van de rondleiding is beschikbaar.


02 januari 2016  terugblik 2015 Buren van Meerlanden

In 2015 heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden. Aan het begin van het jaar heeft Sjaak de Jong aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden. Inmiddels is zijn functie door de oude secretaris van de de Buren van Meerlanden, Dolf de Jong, ingevuld. Verder heeft eind 2015 de directeur van Meerlanden, Ger de Jong, zijn functie overgedragen aan Angeline Kierkels. Angeline was in haar functie als directeur publieke sector al ons aanspreekpunt, dat zal niet veranderen.

Als afscheidscadeau heeft Ger de Jong om bijdragen gevraagd om een barbeque met de buurtbewoners te organiseren, we zijn daar uiteraard heel blij mee en bedanken Ger bij deze.

In het bestuur van de Buurtcommissie heeft Peter Groot de functie van secretaris op zich genomen. Er is in 2015 naast een aantal onderlinge overleggen twee maal met Meerlanden vergaderd, het verslag van de vergadering 30 maart beschikbaar, dat van de vergadering 30 november volgt later. Naast genoemde vergaderingen is er ook drie maal een vergadering met de buurtbewoners georganiseerd, op 13 mei, 28 september en 8 december. Klik op de datum voor het verslag, dat van 8 december volgt.


22 december 2014  Meerlanden doelen en ambities

Uit een eerder gepubliceerd artikel over Meerlanden komt onderstaande quote. De buren hopen dat voor 2015 deze doelen en ambities verwezenlijkt worden.

De Meerlanden zet zich in voor een meer duurzame maatschappij. Daarom werkt zij elke dag aan meer waarde voor buurtbewoners, gemeenten en bedrijven. Dit doet De Meerlanden vanuit een gezonde bedrijfsvoering waar ondernemerschap, milieu, mensen en de maatschappij kunnen floreren. Door juist op lokaal niveau verschil te maken, wil zij bijdragen aan een leefbare aarde voor komende generaties. Samen zorgen voor een schone, groene en veilige buurt.


02 december 2014  Vergadering met Meerlanden

Op drie november is er een vergadering met Meerlanden geweest. Het verslag kunt u hier lezen.


 12 oktober 2014  5 miljoen kuub groengas, Geuroverlast wordt niet genoemd

In een artikel op het internet van engineersonline.nl wordt trots melding gemaakt van het feit dat Meerlanden eerder dan verwacht 5 miljoen kuub groengas uit afval heeft geproduceerd. Dit is op feestelijke wijze gevierd met een groengas barbecue. Helaas werd er in het artikel geen melding gemaakt van het feit dat de buren van Meerlanden afgelopen zomer regelmatig hun barbecue binnen moesten voortzetten omdat de stank, veroorzaakt door de groengasproductie, niet te harden was. Lees het artikel hier, of kijk op de website van engineersonline.nl


05 maart 2014  Geuroverlast:

Meld klachten over geuroverlast via het Milieuklachtenformulier van de Provincie, zie ook de aparte pagina hierover via het menu links op deze pagina: Klachten stank/geluid.

Bij het Kenniscentrum InfoMil kunt u veel informatie vinden over geuroverlast.

Bureau Veritas voert geurmetingen uit, op hun website staat hier informatie over opgenomen.


07 februari 2014  Vragen in raadsvergadering over uitbreiding Meerlanden.

Op 6 februari heeft een verontruste bewoner van de Aarbergerweg spreektijd in de Gemeenteraadsvergadering van Haarlemmermeer gekregen om zijn verontrusting uit te spreken over de nieuwe vergunning van Meerlanden om verder te mogen uitbreiden. kijk hier naar het fragment


02 februari 2014  UPDATE: Omgevingsvergunning verleend aan De Meerlanden Holding NV ten behoeve van de uitbreiding van de composteertunnels en menghal en de uitbreiding van de tijdelijke opslag compost.

Het hele besluit staat nu op deze website. Het document is per pagina, genummerd van 1 t/m 13, per pagina op te vragen, klik op het paginanummer en de pagina opent in een nieuwe tab:

Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Zodra het bestand als .pdf beschikbaar is en dus makkelijker leesbaar zal het op de website gepubliceerd worden.

Informatie over de wet WABO, waar de vergunning op gebaseerd is vind u hier.


27 december 2013  Omgevingsvergunning verleend aan De Meerlanden Holding NV ten behoeve van de uitbreiding van de composteertunnels en menghal en de uitbreiding van de tijdelijke opslag compost.

Informatie over bovenstaande Omgevingsvergunning kunt u hier bekijken.Mocht deze link niet werken vindt u hier de schermafdruk van het artikel.

Mogelijkheid tot het indienen van bezwaar is tot 6 weken na 26 december, dus tot 6 februari 2014


27 december 2013  Schermdoek op wal aan Aarbergerweg geplaatst

Op 18 december is het schermdoek bij Meerlanden geplaatst. Dit doek heeft als functie het zicht benemen, zwerfvuil en stankoverlast tegengaan.

15 december 2013  Ontwerp bestemmingsplan Ringvaartpark ter inzage

Op de website van het Schiphol Logistics Park staat deze mededeling over het ontwerpbestemmingsplan voor het Ringvaartpark.


15 december 2013  Pagina met links aangepast.

De pagina met weblinks, te bereiken via het menu aan de linkerkant van deze pagina, is aangevuld met een aantal weblinks die voor 'de buren' van belang kunnen zijn.


22 november 2013  Plaatsing broedkast voor roofvogel bij Meerlanden.

Van Meerlanden ontvingen wij onderstaand bericht wat wij u niet willen onthouden:

Er wordt op het gebouw van de voorbewerking g.f.t. van de compostering een broedkast voor een roofvogel geplaatst, de afmetingen van deze broedkast komen overeen met de informatie die wij hebben ontvangen van de landelijke werkgroep voor slechtvalken. De reden van de plaatsing van deze broedkast is om op een biologisch verantwoorde manier af te komen van de overlast van meeuwen, kauwtjes etc. 

Momenteel zit er ook een paartje slechtvalken in de watertoren van Aalsmeer, daar wordt echter steeds een indringer ontdekt, het zou dus mogelijk zijn dat deze woningzoekende slechtvalk de broedkast bij Meerlanden gaat bewonen. We houden u op de hoogte.


07 oktober 2013  Activiteitenbesluit milieubeheer Meerlanden.

In het Witte Weekblad is een activiteitenbesluit milieubeheer gepubliceerd De huidige vergunning van Meerlanden staat toe dat er schone grond door partiiculieren wordt aangeboden, echter dit was niet in het activiteitenbesluit milieubeheer opgenomen. Met de aanpassing van het activiteitenbesluit is dit nu geregeld. 


21 september 2013  Weegbrug Meerlanden wordt gereviseerd.

De inmiddels 19 jaar oude weegbrug op het terrein van Meerlanden moet gereviseerd worden. Er zal een tijdelijke weegbrug op het terrein komen omdat de wegingen door moeten gaan. Hiervoor zal het nodig zijn de toegangspoort naast de receptie te gebruiken. Men probeert de overlast tot een minimum te beperken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode maandag 23 september tot dinsdag 8 oktober.


16 september 2013  Vergadering met Meerlanden

Op negen september is er een vergadering met Meerlanden geweest. Het verslag kunt u hier lezen.


12 juni 2013  Onderhoud Zwanenburgbaan Schiphol

De Zwanenburgbaan zal van 10 juni tot en met naar verwachting 16 juni buiten gebruik zijn als gevolg van regulier onderhoud. Voor meer informatie over onderhoud aan het banenstelsel kijk hier.


12 juni 2013  Milieuvergunning betreffende geluid verleend

Aan de eigenaar van Heermanszwet 1A is zoals hieronder is vermeld een milieuvergunning betreffende geluid verleend. Inzage bij de gemeente leert dat het een beperking van de maxiimale geluidsproductie die mag worden geproduceerd betreft.


18 mei 2013  Fietsbrug Geniedijk - A4 geopend

Op zaterdag 18 mei is -na een vertraging van ruim twee jaar- de fietsbrug in fietspad langs de Geniedijk over de A4 geopend. Kijk voor de foto-impressie.
foto: Peter Groot

16 mei 2013  Milieuvergunning betreffende geluid verleend

Aan de eigenaar van Heermanszwet 1A is op 14 mei 2013 een omgevingsvergunning verleend, besluitnr. 6399 (maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit betreffende het aspect geluid). De beschikking ligt 6 weken ter inzage bij de gemeente en in deze periode tot 26 juni kan er bezwaar worden gemaakt tegen de beschikking. (Als de link naar de website van de gemeente niet werkt: klik hier voor de pdf van deze pagina)


15 mei 2013  Aanvraag Meerlanden omgevingsvergunning 'andere afvalstoffen opslaan'

Meerlanden heeft op 3 augustus 2012 een aanvraag ingediend bij de gemeente voor een omgevingsvergunning 'andere soorten afvalstoffen opslaan' (Milieu),
aanvraagnummer 2012-0018862. (Als link niet werkt, klik dan hier voor pdf)

De aanvraag is doorgestuurd naar de Provincie Noord-Holland en daarbij het OLO (Omgevings Loket Online) nummer 501385 heeft gekregen.

Informatie van de provincie: De aanvraag met OLO nummer 501385 van De Meerlanden te Rijsenhout is met een reguliere procedure afgehandeld. Aangezien de aanvraagprocedure wel een keer verlengd is moest de vergunning binnen 14 weken verleend zijn. Op 31 augustus 2012 is de beschikking verzonden aan de aanvrager en de kennisgeving heeft op woensdag 5 september 2012 in het Witte Weekblad gestaan. Inmiddels is er op deze procedure geen bezwaar meer mogelijk.

Twee zaken zijn opmerkelijk:

1. De aanvraag zoals deze op de website van de gemeente staat gaat over 'opslaan', de vergunning over 'accepteren van afvalstromen in de vergistingsinstallatie'. Dit is iets anders.

2. Op 29 april 2013 is opnieuw een omgevingsvergunning is aangevraagd. De compost blijft te nat en daarom zou uitbreiding nodig zijn. De bovenstaande vergunning verleend De Meerlanden toestemming om o.a. vet en olie toe te voegen aan het gft afval om de jaarlijkse dip in de aanlevering van (analoog) gft afval op te vangen en anderzijds de gasproductie van de vergistingsinstallatie op een hoger niveau te brengen. Wellicht is de toevoeging van olie en vet de oorzaak van het nat blijven van de compost en is de oplossing er niet in gelegen de installatie uit te breiden maar de te composteren stoffen nog eens kritisch te bekijken.


15 mei 2013  Alle informatie over het ontwerpbestemmingsplan 'Rijsenhout en omgeving'

Hier vindt u de links naar de informatie over het ontwerp bestemmingplan Rijsenhout en omgeving.


10 mei 2013  Verbazing bij buurtcommissie over aanvraag omgevingsvergunning Meerlanden

Dinsdagavond 7 mei heeft de buurtcommissie met vertegenwoordigers van Meerlanden overleg gehad. Tussen neus en lippen door werd gemeld dat er een omgevingsvergunning voor uitbreiden van de composteertunnels, menghal en tijdelijke opslag compost was aangevraagd. De volgende dag reeds werd deze aanvraag door de gemeente gepubliceerd, echter alleen dat de aanvraag gedaan is, de aanvraag is niet in te zien. Van enig vooroverleg is geen sprake geweest. De buurtcommissie twijfelt dan ook sterk over de toegevoegde waarde van overleg met Meerlanden als er op deze manier met elkaar wordt omgegaan. (Als de link naar de website van de gemeente niet werkt: klik hier voor de pdf van deze pagina)

Zie ook de pagina Omgevingsvergunningen op deze website.


1 mei 2013  Datum opening fietsbrug bekend

Na drie jaar bouwen is de fietsbrug over de A4, in het verlengde van de Geniedijk, gereed en dat is reden voor een feestje.
Met als thema ‘Met je fiets de brug op’, vinden op zaterdag 18 mei van 11.00 uur tot 15.00 uur diverse feestelijke activiteiten plaats in de directe nabijheid van de brug. Het evenement is geschikt voor jong en oud.
Meer informatie vind u in de flyer.


5 april 2013  Boomplantdag  Meerlanden

 Vrijdag 5 april zijn de eerste bomen bij

 Meerlanden geplant.

 


29 maart 2013  Boomplantdag  Meerlanden

Vrijdag 29 maart was de boomplantdag bij Meerlanden gepland, de schop zou om 10:30 de grond ingaan. door de kou is dit evenement uitgesteld tot vrijdag 5 april, om 08:30.

 

(bij de foto: Het wordt waarschijnlijk het koudste Paasweekend sinds 1964. De temperatuur ligt rond de 5 graden Afgelopen Kerst was het weer zachter: gemiddeld 10 graden Celsius.)

foto: Peter Groot

 


 28 maart 2013  Monumentale bomen in onze omgeving

De gemeente Haarlemmermeer heeft op 20 maart 2013 een lijst met monumentale bomen uitgebracht. Wist u dat ook in onze omgeving een flink aantal van deze monumenten staan? Vooral langs de Aalsmeerderweg en Aalsmeerderdijk staan een flink aantal van de bomen. Nieuwsgierig?

 


22 maart 2013  Handhavingsrapportage Schiphol 2012 naar Tweede Kamer

De Handhavingsrapportage Schiphol 2012 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is op 22 maart 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze rapportage wordt verslag gedaan over de in de Wet Luchtvaart en het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten over de periode 1 november 2011 tot en met 31 oktober 2012.


7 maart 2013  Toekomstplannen Meerlanden (bestemmingsplan wijziging)

Woensdagavond (6 maart) is in dorpshuis De Reede in Rijsenhout een inloop- c.q. informatieavond geweest waarbij enkele voorontwerp bestemmingsplannen zijn getoond en toegelicht. Ook Meerlanden is op die avond aanwezig geweest en heeft aan de hand van een tweetal tekeningen (de bestaande en nieuwe situatie) de nieuwbouwwensen toegelicht. Deze wensen worden in het nieuw vast te stellen bestemmingsplan meegenomen en hebben grotendeels betrekking op het braakliggende terrein naast de inrichting. Afgelopen jaar is daar al de nieuwe winterstalling (nummers 16 - 17 op de tekening) voor de gladheidbestrijding gerealiseerd.

De plannen hebben betrekking op het realiseren van een kantoorpand (I op de tekening met de nieuwe situatie) als aanvulling/uitbreiding op het bestaande pand en een voorlichtingscentrum (II). Daarnaast wordt gedacht aan het realiseren van (III) of een afvalverwerkingsinstallatie (een tweede vergistingsinstallatie), inclusief stort-menghal of een afvalsorteerinstallatie, inclusief stort-menghal. Een definitieve keuze moet nog worden gemaakt en is mede afhankelijk van ontwikkelingen op de afvalmarkt.

Was u niet in de gelegenheid om te komen, of wilt u de tekeningen nog eens rustig bekijken, klik op de volgende links:
bestaande situatie;

nieuwe situatie: (de verklaring is slecht te lezen):  

I   = Nieuw te bouwen kartoorpand
II  = Infocentrum / voorlichtingscentrum
III = Afvalverwerkings- / vergistingsinstallatie
IV = Parkeerplaats
 

26 februari 2013  Boomplantdag omwonenden Meerlanden

Houd deze site in de gaten, binnenkort kunt u hier de aankondiging verwachten over de te plannen boomplantdag bij De Meerlanden.


26 februari 2013  Fietsbrug fietspad Geniedijk over de A4

Eindelijk!!!!!!!!!


foto: Peter Groot 

 foto: Peter Groot

Eind april is de planning dat de fietsbrug over de A4 in het fietspad langs de Geniedijk zal worden geopend.
De exacte datum is nog niet bekend, informatie hierover zal worden opgenomen op de website van de Provincie Noord-Holland. (deze webkoppeling staat ook op de pagina "Links" welke u hiernaast in het menu vindt).
U kunt op deze site overigens veel meer informatie vinden over de N201, b.v. dat in de weekeinden van 25 februari en 4 maart op de Kruisweg een omleiding is in verband met werkzaamheden aan het nieuwe viaduct van de N201.


26 februari 2013  Informatiemarkt ontwikkelingen Rijsenhout

Op woensdagavond 6 maart wordt in dorpshuis De Reede een informatiemarkt georganiseerd om de bewoners bij te praten over de ontwikkelingen in en rond Rijsenhout. Ook zullen medewerkers van De Meerlanden aanwezig zijn om informatie te verstrekken en uw vragen zover als mogelijk is te beantwoorden.


19 december 2012  Rooien van de bomen langs de Aarbergerweg

Het rooien van de bomen op het voorterrein van de Meerlanden, nodig om de afscheidingswal aan te kunnen leggen, is op woensdag 19 december afgerond.

12 december 2012  Start herinrichting voorterrein langs Aarbergerweg

Volgens planning is op maandag 10 december een aanvang gemaakt met de herinrichting van het voorterrein van Meerlanden.

 

In aanvang zullen de bomen langs de Aarbergerweg worden gekapt waarna de sloot zal worden verbreed van 1 meter naar 3 meter. Daarna zal de grondwal opnieuw worden aangelegd met daarachter een uitbreiding van de parkeerplaatsen. Deze grondwal heeft als doel om geluid en stof te reduceren afkomstig van het terrein van Meerlanden. Tot slot zal de grondwal worden voorzien van diverse soorten beplanting.

 

We zullen via de site de vorderingen van de werkzaamheden voor u bijhouden met zo af en toe een foto ter illustratie.

Voor de planning van de werkzaamheden kunt u de volgende pdf's bekijken:

Fasen 1 en 2 (10 december 2012 tot 12 maart 2013)

Fase 3 (13 januari 2014 tot 4 februari 2014)

 


20 november 2012  Goed nieuws

Buren, goed nieuws.
Meerlanden heeft opdracht gegeven om de deuren van de composthal automatische te laten sluiten.
Het gebeurt nu regelmatig dat deze deuren open blijven staan waardoor wij onnodig in de stank zitten.
In de toekomst zal het sluiten van de deuren automatisch gaan. Dat zal enorm schelen voor de stankoverlast.


20 november 2012  Waterbuffer

Door de nieuwbouw bij Meerlanden is er, ondanks een extra waterbuffer, meer wateroverlast aan de Aarbergerweg oostzijde dan voorheen. De waterbuffer is nog niet aangesloten op de voorsloot van de Geniedijk. Dat heeft te maken met het hoogte verschil van de sloot en de waterbuffer. Meerlanden is in gesprek met Rijnland om middels een schuif de waterbuffer en de voorsloot met elkaar in verbinding te zetten.
Als tijdelijke oplossing zal er een sleuf van 0,5 meter worden gegraven tussen de waterbuffer en de voorsloot. Hierdoor zal het waterniveau in de waterbuffer dalen en bij regenval zal de waterbuffer niet meer vol komen te staan.
We zijn blij met deze tijdelijke oplossing maar kijken uit naar een duurzame opstelling om het water af te laten voeren.

Mocht er meer nieuws zijn dan houden wij u daarvan op de hoogte.

Op de foto ziet u een voorbeeld van de voorgestelde schuif. Deze schuif bevindt zich in de sloot langs de Aalsmeerderweg, ter hoogte van de waterzuivering.


12 november 2012 Overlegvergadering

Verslag overlegvergadering met Meerlanden 22-10-2012.


12 november 2012 Vlootschouw

Foto's strooiwagens, gemaakt tijdens de vlootschouw bij Meerlanden op 27 oktober:

 

 


Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.